פרשת כי אשחק

א,א ובעת ההיא קם שחקן בישראל ויהי שמו האווירון כי כנפיים לו עת יבקיע. ואראה כי עלה שתנו לראשו ויעלה חרון אפי ואומר לו – עלתה גאוותך בפני עמך. ויאמר לי כי מלך השערים הוא ואעשה בו מעשה אווירון ואתן בראשו קופסא שחורה וינסה לדבר וייכשל ויקבל תוכנית טלוויזיה.

א,ב ויהי ביום ההוא ואין ישראלים בליגה האנגלית ואעשה עסקה סיבובית ואביא חלוץ ויפרוץ אל השער ואחליף את רגליו ואתן את ימינו שמאלו ואת שמאלו ימינו וייפול על קו השער ויצחקו הקהל כי היה מצחיק מאוד בדיוק בעת ההיא. ואתן את שמו רוני רוזנטל.

א,ג ואראה כי חלפה שעת הצהריים ואין כלום לראות ואלבש דמות אדם וארד אל האדמה ואקח איתי חפיסת קלפים. ואפגוש אדם ובידו שק דינרי כסף שני קילו משקלו, ואפתהו לשחק פוקר וישחק האדם היטב ותהיה הערימה גדולה וישלוף האדם רביעיית אסים ויחייך. ואומר לו מה מחייך אתה ויאמר לי, רביעיית אסים, בנאדם. ואומר יהי רויאל פלאש. ויהי רויאל פלאש. ואתן ביום ההוא את שמו – פראייר.

א,ד והנה אדם נוסף מגיע ואבקשהו לחשוב על מספר ולרשום אותו על נייר כמעשה הקוסמים אשר בטלוויזיה. וירשום על נייר ואקרא את מחשבתו ואומר לו – חמש. ויתפלא ויבקש עוד פעם ואעשה את התרגיל עוד פעם והנה צודק אני כי קראתי את מחשבתו. וייפול האיש לרגליי ויאמר לי קורא מחשבות אתה. ואומר לו – כן. אז?

ב,א ויבואו השרפים אל כיסאי וישאלו אותי אם בא לי מונופול ואומר להם לא כי לעולם לא ישלמו לי כשהם עולים על מלון כי רחום וחנון אני ויגידו לי – לא נבקש ואקשה ואומר – כן תבקשו ויבטיחו לי.

ב,ב ואקנה את מתחם הבורסה ואקים בו מלון ויעלה גבריאל על המלון ויתחנן כי אוותר לו. ואומר לו – הן בי נשבעת כי לא תבקש.

ב,ג וייפול גבריאל על ברכיו ויתחנן שוב. ואקח את הלוח ואשבור לו אותו על הראש ואומר לו – בי נשבעתי שבחיים אני לא משחק מונופול.

ב,ד ואתרגז עד מאוד ואקח את מתחם הבורסה ואשים בו זונות כי זנה גבריאל במונופול.