כל השנה

כל השנה אני מחכה ליום הזיכרון –

לפחות אפשר לעמוד שתי דקות באמצע היום בלי לעשות כלום, ואף אחד לא אומר לך שום דבר.