מגילת אולגה

א,א ויהי בימי שפוט השופטים ויהי אינטרנט בארץ ויקום איש אחד ויגלוש לאתר של מכון ליווי וירא שם אישה השולטת בשלוש שפות מהן גם עברית וירא כי המחיר סביר ושם האישה – אולגה. ויצלצל האיש הוא אבימלך ושמו בפי העם – אביקו כי בולגרי היה. וילך אל האישה ההיא ביום ההוא וישלם לה שני שקלי כסף ותרד לו. וירא כי טוב וישוב לביתו ולאשתו לא סיפר.

א,ב וישוב אליה בשבוע הבא ותראה האישה כי קבוע הוא ותצ'פר אותו בעשרים דקות כי היה משכמו ומעלה וגם מלמטה היה משכמו ומעלה. ותדבר עם בנות המכון ויצחקו וישאל האיש – למה כי תצחקנה, ויחשו הבנות ויבוא אלברט ויכעס וייתן שתי בנות במקל ושתיים בכף יד ויבכו הבנות מאוד וייקח אביקו סכין וידקור את אלברט וישליכהו החצרה.

א,ג ויבואו שומרי העיר וישאלו – מי עשה כרעה הזאת ותפחדנה הבנות ותספרנה על אותו אבימלך הוא אביקו ויבואו אליו לביתו והוא ישן עם אשתו כי לאשתו לא סיפר.

א,ד ויעירוהו משנתו וישאלו אותו – כי עשית כרעה הזאת ויאמר להם כי היה שיכור ויפחד פן תדע ישתו ויבכה ויצעק אליי כי נעשה חמס. וארחם על הגבר כי נפשו טובה ואתן בו שני שוטרים סתומים במיוחד וישאלו אותו לשמו ויגיד להם – ניסים שריקי ויאמינו לו וילכו כלעומת שבאו.

א,ה ותתעורר אשתו ותשאל ויבקש ממני עוד אחת קטנה ואתן באשתו רעב ותתנפל עליו ותאהב אותו כל הלילה וגם בבוקר קצת. וישמח אבימלך וייקח הלוואה ויפדה את אולגה כי נתנה בו אמון וייקח את אולגה לאשתו וישלשו ביניהם כל הלילה. ואראה כדבר הזה ואקח לי אחת מבנות הים אשר למלאכים ואפרוק בה את לחציי.

א,ו ויקרא אבימלך לבנו אשר מאולגה ניסים כי עשיתי לו ניסים ביום ההוא ולאולגה קרא אולגה כי הייתה כבר רגילה.