פרשת המבול 2

א,א והנה אני מסתכל על הארץ והאנשים חולים המה. בראש, אני מתכוון.
ואזכר בימי נוח והמבול ואעצום עיניים בהנאה וארצה להביא את המבול שוב, כי סר חינם של בני האדם במיוחד בזמן ליל הסדר שבו ישירו – והיא שעמדה – ויצחקו בטיפשות בכל שנה ושנה שלא נדבר על הקטע של שדיים נכונו.


א,ב ואזכר כי הבטחתי לנוח כי לא יהיה יותר מבול ואכנס את המלאכים ואת השרפים לסיעור מוחות ויקום מלאך בשם גייטסאל הוא המלאך אשר על ההי-טק ויאמר: הרי כל ימיהם ישבו בני האדם ויגלשו והנה התקשורת והפס הרחב קמים עלינו ויאמרו – השרתים הגדולים בראו את העולם.

א,ג ואומר להם: זה לא מזכיר לכם את עגל הזהב? ויהנהנו לחיוב כי נכון דיברתי וגם כי תמיד הם עושים את זה כי אחרת חרון אפי עולה.

ב,א ואתייעץ עם מומחים ואשלח וירוס טרויאני וישלחו בני האדם גיבור בן חיל ויעדכן את האנטי וירוס.

ב,ב ואשלח עוד אחד ושוב יעדכנו כי מומחים המה.

ב,ג ואפתח וירוס עצום ורב ואת מומחי האבטחה אתן בחרב כי הביאו לי את הקריז ויתפשט הווירוס בעולם ויתמוטטו שרתי התקשורת הגדולים ויפלו ארצה.

ב,ד ויצעקו בני האדם חמאס כי נפלה התקשורת ואתן בהם זעמי ואחבל בתחנות הכוח הגדולות ולאיראנים אתן אותן ויבנו האיראנים נשק גרעיני וימטירוהו על אומות העולם ואתן את האיראני מאכל עופות השדה וגם את העיראקי שעמד קרוב אליו.

ג,א ותהי הארץ תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.

ג,ב ואלבש את הסינר ואשים פינק פלויד ברקע ואעשן משהו טוב ואחשוב איך להביא אותה הפעם.

ג,ג ואראה כי טוב, ואדחה את הבריאה עד כי אמצה את הפגרה.

ג,ד ויהי ערב. ועם הבוקר אחכה עוד.