וחג שבועות תעשה לך

א,א ויעברו ימים ארוכים מאז ליל הסדר ואראה כי חזרו החיים למסלולם ואדע כי התחילו לזרוק זין. ואחשוב על חג טוב שאפשר לתקוע לפני ראש השנה ושלא יהיה בקיץ כי אדע שבקיץ אין מצב לעשות חג כי כולם בחו"ל.

א,ב ואמציא את חג השבועות, הוא חג הביקורים כי יבקרו אנשי המשפחות זה את זה ויאכלו ויברכו אותי כי התגעגעתי לברכות ול"ג בעומר לא נחשב כי יברכו כולם את בר-כוכבא אפילו שהפסיד במרד. 
א,ג ויבואו אליי בני ישראל במדבר וידברו אלי באוהל עבדי משה בו נחתי כי עייפתי מלהיות עמוד עשן.

א,ד ויצעקו אלי בקול. ואשמע את שוועתם ואשאל: מה לכם כי תצעקו כך ואני נח? ויאמרו לי: מה נאכל בחג החדש כי התבלבלנו עם כל התפריטים. ואציע גפילטע פיש ויאמרו לי כי כל חג יש את זה. ואומר להם: שמא תאכלו עוף בתנור עם תפוחי אדמה ומרק עוף? ויאמרו לי, מה לך מהעוף? ואחשוב ואומר להם כי אחזור אליהם.

א,ה ואשאל את המלאכים – מהו התפריט אשר לחג החדש. ויבוא אלי המלאך מלכיאל ויאמר לי: בי אדוני, כי צמחוני אני ואוכל פשטידות, והנה אני מבקר הרבה אצל ההורים, ומעולם לא הכינו פשטידה או בלינצ'ס. ואוהב בלינצ'ס עד מאוד.

א,ו ואומר לבני ישראל כי בניתי התפריט ובחג הביקורים תבקרו זה את זה ותאכלו פשטידות ובלינצ'סים ואוסיף גם גבינות כדי לתת חותם אישי.

א,ז וישמחו בני ישראל ויבקשו את הכול בכתב. ואכתוב להם הכול ואעשה טעות כתיב ואכתוב "ביקורים" ב-כ'.