משהו על עסקת החבילה

מה קורה כשמבלבלים את עופר עיני, יו"ר ההסתדרות?

מקבלים פערי עוני

ומה קורה כשמבלבלים את בילינקוב, ראש אגף תקציבים הפורש?
מקבלים קלון ביבי