שיא של אנטישמיות

אפילו האפיפיור יימח שמו לברכה אומר שצריך למגר את האנטישמיות.
יש כמה ישראלים, ששכחו מה זה להיות יהודים, הסבורים שהאנטישמיות חלפה תהילתה מן העולם. בדיוק בשבילם זימן לנו אבינו ירום שמו וזכרו מקרים למען יראו וייראו, שיזכירו לנו איפה אנחנו חיים ועם מי יש עלינו להתמודד בכל דור ודור.


טרם יבש דם הכחשת השואה מעל שפתות המכחישים, והנה אנו עדים להתעללות באיש רם מעלה ורב בישראל, אשר כל חטאו הוא שהוא מתגורר בק"ק ניו-יורק במקום בק"ק ב"ב. שהרי אם היה מתגורר לתומו בבני ברק או ירושלים לעולם לא היו מעוללים לו את אשר עוללו לו הגויים האנטישמים הארורים כפי שתוכלו לראות כאן.

אלה לא למדו לאן עלולה להוביל האנטישמיות, ומן הסתם לא ביקרו בזמן האחרון מספיק פעמים ביד ושם. כפי שאמר הנביא יחזקאל, זיכרון נביא לברכה: "הגויים – בשר חזירים בשרם". ובכך אגב ניבא גם את שפעת החזירים. אני בעד הנביא יחזקאל.