עיבוי, גידול והסרה

ברק אהוד הולך להציע לברק אובמה הסרת מאחזים בלתי חוקיים בעליל ותמורתם עיבוי וגידול טבעי במאחזים החוקיים בעליל.

לא מצאתי בכתבה תשובה לשאלה האם אהוד מתכוון להרביע בעצמו את המתנחלות, או שהוא מתכוון להביא לשם כך עובדים זרים?