משפט אובמה

מי שקצת מכיר את ההיסטוריה יודע שמה שאובמה צריך לעשות זה -

להחזיק את ארץישראל ביד אחת וחרב ביד השנייה, ופשוט לחתוך את חבל הארץ הזה לשניים בלי רחמים.
את החצי האחד לתת לישראלים שזועקים כולה שלי, ואת השני לתת לפלסטינים שזועקים כולה שלי.


והיה אם יקום אחד העמים ויאמר לאובמה:
"אל תשלח את ידך אל הארץ, אלא תן את כולה לעם השני, ואנו נסתפק בשה לעולה" – ידע אובמה כי זהו עם הבחירה והוא יירש את הארץ. אלא שהארץ כבר תהיה שסועה בחרב ואחת היא למי תהיה.
מכאן למדו חכמינו על חשיבותה של המחשבה תחילה רק לאחר שהגיעו לסוף מעשה.


ובנוגע למלך שלמה – כידוע לכולם הוא שהנהיג בארצנו את פולחן המולך, ומכאן נולד הסיפור על הילד שנבצע לשניים.
היהיה אובמה כשלמה?
מה שבטוח, שניהם אהבו כושיות.