מסכת בלגנים

א,א ויהי ביום ההוא וילכו שלושה אנשים יחדיו ויפתחו חניון בשבת. ואראה כי אין מה לעשות בשבת ואנוח כבר תקופה לא קצרה כי אין מה לברוא וגם אין כח לתקן המקולקל, ואראה הזדמנות לבלגן.

א,ב ואשלח את צבא השם בחניון והנה החניון אינו עונה כי סתם חניון הוא ולא בראתי אותו כמשהו שיכול לענות. ואביא שוטרים כי יודעים לענות המה. ויענו לצבא השם ויתרגזו הדתיים, הם צבא השם, אנשי הרוח, פוסקי ההלכות, משכמם ומעלה, ויקחו כל אחד חיתול ילדיו וימלאו אותו בצואה וישליכו על השוטרים.

א,ג ויראו השוטרים כי חיתולים המה, ויחר אפם ויקחו גז מדמיע וישליכוהו ההמונה. ויראו החרדים, כי חרדים היו ממני, כי גז מדמיע היכה בהם וידמעו.

ב,א ואראה כי כלום לא יוצא מזה והחניון אינו מעניין במיוחד ואחשוב על משהו אחר לשבת. ואחשוב עד כי יעלו אגלי זיעה באד אשר אמור להיות המצח שלי. ואקרא אלי את המלאך קרציאל ואומר לו, עשה שיהיה משהו מעניין בשבת כי כדורגל אַין.

ב,ב ויקרא קרציאל בשם אישה אחת מבני החרדים ויאמר אליה – עזבי אותך מאוכל. יאכל הילד רוח ויהי גדול בתורה. ותרעיב האישה את הילד ויבואו שוב השוטרים ויקחו את האישה ויבואו החרדים ויכו את השוטרים ויהי שוב שמח.

ב,ג ואראה כי טוב, ואומר לכל המלאכים ולכל השרפים אשר לצידי – כל אחד שיביא רעיון טוב לבלגן, יקבל דיוידי של בר רפאלי שצילמתי בזמן שהתקלחה. וידעו כי דיברתי אמת וילכו ויחשבו ובשבת נראה מי זכה