אני בעד סוגיית השטחים

ישראל לא מוכנה בשום אופן להפסיק את הבנייה בהתנחלויות. האמת, אני בעד.

בתור אחד שתומך בשלום עכשיו וכל זה, ועם כל זה שצריך לשאוף להבנה בין העמים, אני חושב שאין לנו ברירה אלא להיאבק על זכותנו ההיסטורית. אחרת אין לנו זכות קיום כאן.
עכשיו החליטו להקפיא את ההתנחלויות עד 2010. האמת, אני בעד. עם כל זה שאני חושב שאין לנו ברירה, אני בטוח שצריך לתת צ'אנס לתהליך המדיני בהנהגתו של אובאמה, וזה שהוא דווקא כושי ומוסלמי לא הופך אותו אוטומאטית להיות נחות חסר זכויות וחותר תחת אושיות הסדר הטוב והישן. בל נשכח שהוא לפחות לא מכחיש שואה.


הורג אותי שיש אנשים שמתנגדים לכל דבר. לא חשוב על מה ידברו, מיד הם יקומו ויתנגדו. האמת היא שאני מבין אותם. הם מרגישים מותקפים מהממסד שאינו מזדהה איתם והם אינם מזדהים איתו, ולדעתם הממסד אינו משקף באופן ראוי לא רק אותם אלא את כלל הציבור.
הממסד פועל רק מתוך האינטרסים הצרים של האנשים היושבים בו, בלי להתחשב באינטרס הציבורי, ואפילו לא באינטרס של בוחריו. אבל האמת היא שגם את הממסד אפשר להבין, כי אחרת הוא לא יישאר בשלטון ויפנה את מקומו לאינטרסנטים אחרים, שיפעלו גם הם רק לטובת עצמם ולא לטובת הציבור.


ואפשר להבין אותם. עם הצלחה לא מתווכחים. אז תנו חיוך, אחים שלי, הכול לטובה. אל תהיו נגד. תזרמו.