ברכות השנה החדשה

אל תגידו שמן – אמרו בְּרוך משקל
אל תאמרו אב מתעלל – אמרו בְּרוך חבטות
אל תגידו מושחת – אמרו בְּרוך מעילות
אל תגידו בגת – אמרו בנות פלשתים ברוכות איברים
אל תגידו טיפש – אמרו ברוך אין דאגות
אל תגידו בריון – אמרו ברוך מרכז המפלגות

אל תאמרו שנה שחונה – אמרו ברוכת יובש
אל תגידו תפוח רקוב – אמרו ברוך עובש
אל תגידו חולה – אמרו ברוך חיידקים
ברוך כאבים; ברוך עוויתות; ברוך גידולים
אל תקראו לשר נבלה – אמרו ברוך פיגולים
אל תאמרו תאונה – אמרו מקרה ברוך נפגעים
אל תגידו פיגוע – אמרו אירוע ברוך הרוגים
אל תאמרו מלחמה – אמרו מאורע ברוך סיוטים
אל תגידו שואה – אמרו עידן ברוך נספים
אל תגידו שומן מן החי – אמרו ברכת המזון
אל תגידו מת – אמרו ברוך דיין האמת
כי כל הניתן לנו – בברכה ניתן
חיינו ברוכי האכזבות התברכו בעצב
תלדי בנים וברכת אל מלא רחמים
עלינו לומר תודה בצניעות ובהכנע-לכת
כי הכול לטובה והכול מתת מבורכת