האם אנחנו...

האם אנחנו…
מדינת כל אזרחיה?
מדינת כל נאמניה?
מדינת כל נמעניה?
מדינת כל גזעניה?
מדינת כל שונאיה?
מדינת כל מיעוטיה?
מדינת כל ערבייה?
מדינת כל עבדיה? עובדיה?
עובדיה?

מדינת כל שב"חיה?
מדינת כל מועליה?
מדינת כל מהרסיה ומחריביה?
מדינת כל מהלליה ומקלסיה?
מדינת כל רגביה?
מדינת כל אנשיה?
מדינת כל אנסיה?
אם כל חטאיה?
מדינת כל אברכיה?
מדינת כל עמודיה (שבעה)?
מדינת כל צמרותיה?
מדינת כל אורותיה?
מדינת כל אריתריאה?
מדינת כל ספסריה?
מדינת כל סרסוריה?
בוגדיה? מורדיה? כבדיה וחשדיה?
מדינת כל תפוצותיה?
מדינת כל שתיקותיה?

בקיצור מי אנחנו?

אזרחיה ונאמניה ונמעניה ובלעדיה
אנה אנו באים
שתיכנס לנו כבר עמוק
ותצא לנו מכל החורים
נשיר לה שירים
נספסר לה ספסורים
ניכנס גם אנחנו לרשימת העצירים
ולא נצא משם בלי הבטחה כתובה
שתהיה פה קצת פחות מדינה
וקצת יותר אנשים
כל אנשי מדינתם