הישראלי הממוצע

אני לא מבין מה אנשים רוצים מליברמן. באמת לא מבין.

שמעתי שיש כאלה אומרים שהוא אפילו יותר גרוע מהמטומטמת האמריקאית הזאת. זה לא שהיא כזאת גרועה, בסך הכול היא גזעית לאללה, אבל לא נראה לי שהוא אפילו עוד יותר גרוע ממנה.

לדעתי הוא גזעי אפילו יותר מהאמריקאית. ובכלל, אם בוחנים בעין אלקטרונית רואים שהוא בעצם נורא חמוד. יש בו משהו נורא נעים ולבבי. כל אחד היה רוצה שהילד שלו ילמד עם הבן שלו באותה כיתה. מי לא היה רוצה שבכיתה של הבן שלו ילמד בן של שר, ועוד שר החוץ? זה כבוד עצום. אפשר אפילו לרשום את זה בפייסבוק.
בכלל, יש בזמן האחרון מגמה כזאת להכפיש אישי ציבור. ולמה? רק בגלל שהם אישי ציבור! לא די בכך שהם בחרו להיות באור הזרקורים, צריך גם להציק להם על זה? עד לאן תגיע כפיות הטובה של הישראלי הממוצע? אני ואפסי עוד!
צריך לזרוק את כל הישראלים הממוצעים האלה, כפויי הטובה, מהארץ. להם יש 20 וכמה מדינות שהם יכולים ללכת אליהם. לנו יש רק את ליברמן. ולליברמן יש רק אותנו, ולכן אנחנו נשמור עליו כמו דוברמן, כי אנחנו עם מיוחד ומאוחד. ולא משנה בכלל אם באנו מהתפוצות או מהגלות. כולנו עם אחד, חלק מתגייסים וחלק לא, אבל כולנו עם אחד, חלק פטריוטים וחלק לא, אבל כולנו עם אחד, חלק רוסים וחלק לא, אבל כולנו עם אחד. חוץ מהישראלי הממוצע.