אובמה, תן לתקוף!


לחן: ז'ובים

אובמה, תן לתקוף!
נשים לאחמדי סוף

אנחנו לא נהיה הראשונים
שלמזה"ת נכניס את הגרעינים
אבל, ליתר בטחון,
(בכל זאת – זה מזרח תיכון)
אנחנו לא נהיה גם השניים.
אובמה, אל תירא
נשמיד את המטרה
עוד יבוא חזון הנביאים
שכשנמות זה לא יהיה בבום
נרקודה עוגה עוגה
מסביב לצנטריפוגה
וטהרן תאיר בלי פנסים
אובמה, תן לתקוף !