הושגה פשרה

הושגה פשרה:
חדר המיון באשקלון יעוצב בצורת מצבת קבר, וחובבי השתטחויות יוכלו לעלות אליו לרגל.

זה גם יבטיח להם טיפול מהיר אם יקרה להם משהו תוך כדי השתטחות.