קירוב רחוקות


נאמר בכתבי הקודש
כי בחור ישיבה שלומד כל החודש
ולא יוצא לרגע מחדרו
ופתאום גובר עליו יצרו
כלומר הוא נהיה חרמן אש
עליו ללכת ועיר זרה לבקש
ולעטות על עצמו בגדי אבל
כדי להתגבר על הסבל
לפרוק את יצרו, כי זה דבר טבעי
אצל כל קדשה ובכל מאן דבעי

וראוי לציין וכדאי לדעת
שההלכה הקדושה קובעת
שאין בכך הזרמת זרע לבטלה
כך על כל פנים קבעה ההנהלה

ולכן במקום לטוס לאומן ולהשתטח
על הקברים ועל כל מה שבשטח
אפשר להזמין את השטח לכאן
ולבצע בארץ הקודש את מצוות החרמן

אז שר הפנים, אל תהיה כזה אנטי
אתה ידוע כאדם לא פרובלמטי
וכאחד שלא מקיים את המצווה
אבל אנא בטובך – רחם על בחורי הישיבה