בנוגע לחלוקת ירושלים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חזר והצהיר לאחרונה שהוא לעולם לא יחלק את ירושלים.

הוא לא צריך –
אהוד אולמרט, קודמו בתפקיד, כבר חילק את ירושלים – לחברים שלו.