הבעיה עם הטורקים

אלמנה עניה שלחה את בנה החייל למלחמה עם הטורקים.

האם: חוס עלי, בני, ושמור נפשך במלחמה.
הבן: שמא תלמדיני כיצד?
האם: תהרוג טורקי אחד – דייך. שב ותנוח.
הבן: ואם בזמן שאנוח יבוא טורקי אחר ויהרוג אותי?
האם: ומה יהיה לו לטורקי הזה נגדך?


מוגש כשירות לממשלת ישראל. עובד מתוך "ספר הבדיחה והחידוד" של דרויאנוב.