הפרדת סיסמאות

מושחתים לימין ונמאסתם לשמאל

קפיטליסטים לחרדים וחזירים לחילונים

הון לגברים ושלטון לנשים

בועה לפלסטינים ותל אביבית לכל השאר

עובדים בבית וזרים הביתה

כורים לאיראן (ולצ'ילה) וגרעינים למי שיש לו שיניים