היערכות בעקבות דבריו של הרב עובדיה

היערכות בישראל ובעולם בעקבות הודעת הרב עובדיה יוסף בסוף השבוע, לפיה "אבו-מאזן וכל הרשעים האלה – שיאבדו מהעולם. יכה בהם הקדוש ברוך הוא מכת דבר, בהם ובפלסטינים האלה".

דובר משרד הפנים מרגיע: עד התאריך הקובע יוכלו פלסטינים השוהים בישראל להגיש מסמכים המוכיחים שהמירו את זהותם לתאילנדים או פיליפינים.


דובר משרד הדתות מרגיע: אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם הקדושברוכו, ונקבל התראת נחש צפע של חמש דקות לפחות לפני כל מכה.

דובר צה"ל: בעקבות הודעתו של הרב על הסיוע המתקרב משמיים, הוחלט לוותר על רכישת מטוסים חדשים, ולשחרר משירות שתי אוגדות.

דובר משרד הבריאות: החיסול יתבצע בצורה הומנית, בהתאם למסורת התנ"כית.

דובר הליגה הערבית: נשמח אם הרב יפרט למה הכוונה ב"כל הרשעים האלה", כדי למנוע מצב שבו מדינות שלמות חיות בפחד.

דובר משרד ההסברה: מדובר בעניין פנימי שבין הפלסטינים לבין בוראם. אם רק נסביר את ישראל טוב יותר, יבינו כל מדינות העולם שפנינו לשלום.