החיים קשים החיים יפים

החיים קשים החיים קשים
תנו לנו מושיע עכשיו ביד
החיים יפים החיים יפים
כל דבר קורה לטובה בלבד
החיים יפים החיים מבעסים
קצת קשה מאמינים בניסים
ילדים חיים ילדים מתים
אלוהים לוקח רק את הטובים
ומי נשאר ומי נשאר
רק החיים החיים טובים
שום דבר לא קורה סתם
בית נשרף לב נאטם
הכול הכול בתזמון מושלם
הכול מתוכנן הכול מתוקתק
קדוש מעונה סרק סרק
התכנון גאוני התכנון תבוני
אנחנו לא נבין אנחנו קטנים
לא יכולים לתפוס דבר
אנחנו רק העם הנבחר
ומי נשאר ומי נשאר
כל הזבל והבררה
הצרעת הכולירה החררה
כל הנחותים חוטבי עצים
שואבי דם עבדים נרצעים
אין מקריות לכול סיבה
התצרף יתחבר בעולם הבא
שבעים בתולות בנווה מדבר
יושבות בנחת במעיין הקר
מחברות את הפאזל שהתפוצץ
שיהיה להן מה למצוץ בגאווה
הכול לטובה הכול לטובה