ישראלים צמים ומצטמצמים

בתמונה: יוליה גמרחתימטובה, בת 21, אוחזת בחבר טלפוני