השיר על אביגדור - איווט


תביט אלי ישר אל העיניים, אביגדור – איווט
תביט אלי ישר אל העיניים, אל תתלבט
ותעשה שאשבע למדינתי האהובה:
יהודית ודמוקרטית, אוליגרכית ותיאוקרטית
אני מצדיע ליוזמה – להוציא חוזה על המדינה

יהודי יקר כזה, עם זקנקן עד החזה
יהודי כלל לא רזה
מאיפה יש לו כוח להיות הוזה ?



ע"פ רוטבליט-רוזנבלום-מיכאלי