חבורה שכזאת

כידוע, השנה לא צפויים לרדת גשמים בארץ ישראל בשל דברי הכפירה שאמר הרב אמסלם על הרב יוסף. כינסנו איפוא את כל בניו של הרב עובדיה יוסף כדי שיסבירו איך לבטל את רוע הגזירה.

פתח ודיבר האח הבכור, הרב יוסקה יוסף, תוך שהוא מקפיד לשמור על טון רגוע: "מי שרואה ברחוב את החריאת הקטן אמסלם חייב לירוק שלוש פעמים מעל כתף שמאל כדי שלא יתפוס אותו השד."

האח השני, הרב יוסיניו יוסף מיהר להרגיע את הציבור: "יש לנו קמע מיוחד למי ששוכח לירוק. למרבית הצער נוכל לחלק אותו רק לקראת הבחירות."


הרב יוסי (פס) יוסף תיאר את הצעדים שננקטו עד כה: "החריאת הקהה את ליבו של השם יתברך, אבל לש"ס יש אמצעים מיוחדים כדי להביא את הגשם. הגענו להסדר עם חברת אל על, ובכל מטוסיה יותקנו מערכות כריזה על הכנפיים. כשהמטוס יגיע לגובה של 30,000 רגל, הרמקולים ישמיעו דברי תורה וגידוף של הרב עובדיה, ואלה יהיו קרובים כל כך לשם יתברך שבוודאי יגיעו לאוזניו."


הרב יוסל'ה יוסף, צעיר המשתתפים, פרש את החזון: "לא רק מטוסים. כבוד הרב החליט להסיר את הכפפות, ולהראות לכולם מי קרוב לאוזנו של הקב"ה. אנחנו נראה לאמסלם ההומו שש"ס שולטתתתתתת!!!!111111. בשנה הקרובה נפתור את כל הבעיות הכלכליות של האברכים, נזקוף את גבם של המזרחים המדוכאים ונהפוך את שומרי המסורת לכוח שיניע את ישראל קדימה."
כאן חשנו צורך להתערב: "אבל זה בערך מה שהרב אמסלם אמר. איך זה קרה, הרב יוסל'ה, שירדת לרמה שלו?"


לרגע השתררה דממה, וכמו שקורה לעתים בחבורה מיוחדת שכזאת, מישהו אחד התחיל לזמזם תפילת גשם עתיקה, אחר הצטרף, ובמהרה ישבנו עם הרבנים יוסקה, יוסיניו, יוסי (פס) ויוסל'ה, ושרנו את התפילות היפות שלנו. תפילת הגשם יצאה מליבנו והתפשטה בחלל החדר, חצתה את הרקיעים כולם, כאילו אין עולם ואין מלחמות ואין אמסלם.
"אוקיי," קטע הרב יוסקה את התפילה, "אני חושב שזה מספיק, נראה לי שכולם קלטו את המסר: החריאת, הציבור והשם יתברך. אתה יכול לנשק לי את הזקן וללכת."