שיחת האסונות הסטנדרטית

נוהל השיחה המצורף הופעל ביעילות רבה במהלך השריפה בכרמל.
הנוהל גובש בעקבות מלחמת לבנון השניה והמשט הטורקי.
ללמדכם שאנחנו כן מוכנים לכל אסון!!!