זוגיות מאוחרת

מאוחר. איזה יופי לישון במיטה
חבוקים זה בזה
תחת אור הירח,
ויודעים שגם בחלום נתפשר –
אני הנוחרת, אתה הנופח.