יזכור אלוקים

מתוך ידיעה בעיתון:
הרמטכ"ל, בני גנץ, קבע שיש לומר בטקסי אזכרה "יזכור אלוקים את בניו ובנותיו" ולא "יזכור עם ישראל"
*   *   *   *   *
אלוקים היקר,
ברצוני להודיעך כי פתחנו אגף חדש במסגרת פיקוד העורף, שמטרתו לתזכר ולהזכיר לך, אלוקים, את רשימת בניך ובנותיך, חובותיך והמשימות המבצעיות שעליך למלא.


כדי שיקל עליך למלא את משימותיך, הן יופרדו לשני טורים:
1. משימות מבצעיות – שמטרתן להשמיד את אויבינו הערבים, ולמנוע מסירת שטחי נדל"ן לעמלקים.
2. משימות תומכות-לחימה – שמטרתן להנעים את זמננו כאשר אנחנו סובלים בשקט מול הטלוויזיה.


ברצוננו להדגיש כי האגף החדש יטפל לא רק באלוקים, אלא גם באלוהים, באדוני ובשאר החברים, ולפיכך שימוש בפסבדונים לא ימנע את ביצוע המשימות.
כדי להבטיח את עתיד המדינה, הורחבו סמכויותיו של האגף החדש, והוא יקבע מטלות גם לנ-נח-נחמ-נחמן ולכוכבי השרדות לדורותיה.


מכובדי, אין לנו דבר החשוב יותר מצה"ל.
זהו צבא העם שלנו, ששומר עלינו מפני ______ (למילוי על ידי דרג מדיני בכיר) ופועל ללא ליאות כדי _______ (איווט? ליצמן? לימי? מישהו? אני צריך לחשוב על הכל?).
כולי תקווה כי תזכור את בנינו ובנותינו טוב טוב, ותשחרר אותנו סוף סוף מהמחשבות הטורדניות על הרוגים והרוגות, מוות ומוות כל הזמן.
נשבר לנו הזין מלעשות את השיקולים האלה לפני כל קרב וכל השתלטות על אוניה. תנו לעבוד.


ובזאת באתי על החתום, בנימין זאב תיאודור גנץ, מתוך ידיעה שמשימתי הראשונה כמנהיג הצבא האלוקי הישראלי הוכתרה בהצלחה.
ב.ג.
עדים: שני כרובים