המאבק במעשנים עולה מדרגה

פרסום ראשון של התוכנית הממשלתית למאבק בעישון:

1. משטרת העישון תוכל לעצור עוברי אורח ולבחון אם הם מעשנים לא חוקיים.

2. אדם שעשן ימצא בריאותיו יכלא באופן מיידי.

3. ילדיו של אותו אדם יכלאו אף הם בשל עישון פסיבי.

4. לכל ילד כלוא יוקצה דובי מטעמים הומניטריים.

5. העצורים ישלחו למדינה שבה מותר לשאוף לריאות. היעד המועדף: ארית-ריאה.

6. ממשלת ישראל בתנופת עשיה!