הדרה - כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

יהודים יקרים,
לאחרונה מדברים הרבה על הדרת נשים מטקסים צבאיים, משירה בציבור ומשלטי חוצות.
רב הוועדה (ואם יורשה לי לומר במלוא הצניעות – הרב הגאון של הוועדה) החליט להיענות לדרישת הציבור, ולהסביר את הסוגיה.

1 הדרה והדרתה
תחילה, יש לנו בשורה משמחת לעם היושב בציון.
העניין הציבורי הרב בנושא הביא את רבנו הגאון להוציא ספרון הדרכה בשם "הדרה והדרתה".
בספרון סוקר הרב את הדמיון הרב שבין פעולת ההדרה, שמטרתה לכסות על הערווה שבקידמת האגן, לבין פעולת הדרתה (שנכתבת גם "דראטה"), שמטרתה להרגיע את צידו האחורי של האגן.
הדרה והדראטה, קובע הרב הגאון, מטרתן להעביר את רשמי פעולות המעיים מהמרחב הפרטי לציבורי, ולפיכך שתיהן ראויות באותה המידה. זאת נידה וזאת נוד, ושתיהן יחד הן הבסיס החיוני להמשך קיומנו כעם יהודי בארץ ישראל. אמן.

2. והדרת פני זקן
שאלו חיילינו זכי הלבב:
בספר ויקרא נאמר במפורש: "והדרת פני זקן".
התורה הקדושה מצווה עלינו איפוא להדיר מהצבא, מהמרחב הציבורי ומכלי התקשורת כל מי שפניו עטויות זקן. האם לא מדובר בהדרה גורפת יותר מדי?

והוסיף ושאל חייל בעל תורה:
שים לב כבוד הרב, שהמצווה מדברת על הדרה של "פני זקן" ולא סתם של "זקן".
כלומר, גם אם אנו רואים פנים מגולחים עלינו לבחון אם הן עלולות להצמיח זקן. ואם מדובר בפני זקן – עלינו להדיר אותם ומיד!

ענה כבוד הרב הגאון:
צודקים אתם, צאן ישראל ומרעיתו.
כל גבר מגיל בר המצווה הינו חשוד פוטנציאלי בהצמחת זקן. ולכן מעתה בכל הופעה של גבר כזה בציבור יהיה עליו לעטות כיסוי של צניעות על פניו, והכל בהתאם למקצועו ולנטיית ליבו: גרבי ניילון לגנבים, מסיכות אב"כים ללוחמים, מסיכות חמצן לחולים וכן הלאה.

הוסיף והיקשה חייל בעל תורה:
ומה בנוגע לזקן הנשים?
שהרי ידוע שאם מתקרבים קרוב קרוב לפניה של אשה שהוסרה רעלתה, ניתן לעתים להבחין בפלומת שיער עדינה.
האם מדובר גם כאן ב"הדרת פני זקן", והאם יש להדיר נשי-פלומה כאלה מהמרחב הציבורי?

ענה כבוד הרב הגאון:
ראשית דבר, מאין ידוע לך מה קורה כשמסירים רעלתה של אשה ומתקרבים קרוב קרוב לפניה?
מקרה כזה לא מתואר בתלמוד, ולא בכתבי חכמים. ורק ברמז מלמדת אותנו הקבלה הקדושה שבכל פעם שמתרחש אירוע כזה, פוקע זרע אחד באשכי אביו של משיח בן דוד, ומרחיק אותנו עוד מהגאולה.
ולשאלה עצמה:
בשלב הזה נראה כי עטיית רעלה בכל יציאה מהבית תספיק בהחלט להדרתן של נשות הפלומה.
אם בעתיד נגלה שהגאולה עדיין מתרחקת, נשקול לקבוע שעל אשה היוצאת מביתה גם לטמון את ראשה בחול (אפשר יהיה לקנות עציץ חול דקורטיבי ואופנתי עם חורי נשימה, וכך ההוראה החדשה רק תוסיף ליופין של הנשים – לתשומת ליבם של המלעיזים).

3. תפוזה והדרה
שאלו חיילינו חובשי הכיפה:
פרי התפוז הריהו פרי הדר, ולפיכך נקבת התפוז היא פרי הדרה.
ומה עלינו לעשות כשאנחנו נתקלים בהדרה כזאת בחדר האוכל? האם עלינו לקום וללכת?
ואיך אפשר להבדיל בכלל בין התפוז לתפוזה, ובין ההדר להדרה?

ענה כבוד הרב הגאון:
מדובר באמת באחת ממצוות ההדרה המאתגרות במיוחד. הרבה תפוזות-הדרות נוהגות להסתיר מאיתנו את סימני הנקביות, והן מתחזות לתפוזים זכרים.
כאשר אתה חושד שבסלסלה שלפניך מונחת תפוזה-הדרה, בצע את הפעולות הבאות:
לך לכפר הסמוך ותפוס פלסטיני של שבת.
בקש מהגוי לאחוז את ההדרה בידיו ולמעוך אותה קלות.
אם ההדרה מתנגדת, אות הוא שמדובר בתפוז זכרי ואתה יכול להמשיך בארוחה.
אם לעומת זאת ההדרה מתמסרת למגע ידיו של הגוי, נמעכת עד שחלקים מסוימים בגופה מובלטים בהתרסה, ואילו חלקים אחרים שוקעים באנחה, והתפוזה-הדרה רוטטת מתשוקה ושופכת על הגוי את כל מיציה….קום וברח על נפשך!
מדובר בלא פחות מפיקוח נפש. אל תעצור ואל תקשיב למפקדיך. ברח, חייל שלנו, ברח!!!!!!111