הגיעו מיים עד, ואנסטסיה שפכה את חמתה על גויתצלום: ערוץ הכנסת