בילבי נתניהו

הוא מרים סוסים
הוא מאחד אותנו כנגד הרעים
והכי הוא אוהב לעולל תעלולים עם חברו הטוב שאול