שבט אחים


תראו מה טוב ומה נעים
לראות איך בזמנים רעים
כולנו מתאחדים
לי למשל יש המון חברים
חלקם פשיסטים, חלקם עוכרים
וכולם בחדווה זה את זה חוסמים
ובכור ההיתוך כולנו נחסמים
במדורת השבט נשרפים
קרשים אנשים וספרים
וכולנו ביחד משני הדדים
משפשפים ידיים ומתחממים.