פרשת ואשתעמם

א,א ואשב ביום מן הימים ואראה כי אין מה לעשות והנה יונה עפה ואביט ביונה ואראה כי סתם ציפור היא -  גם טיפשה, גם מלאה במחלות וכל אשר תעשה הוא לחרבן על האנשים ואפילו לא תדע כי תעשה כדבר הזה כי טיפשה היא לגמרי.

א,ב ואראה כי משעמם ואתן את שמה – יונת שלום. וישמעו בני האדם כי יונת-שלום שמה וימחלו על חסרונותיה כי לא יבוא הסכין על יונת-שלום יען כי לא נעים.

א,ג ויגדלו יונים בכלובים וישחררו יונים בכל טקס ויפרו היונים וירבו וימלאו את הארץ.

א,ד ואביט במחזה ואצחק וישבו מלאכי השרת והשרפים ויתגלגלו מצחוק ואוריד צ'אפחה לשמעון כי היה זה רעיון שלו במקור ואירגע ויהי ערב ויהי בוקר ואהיה משועמם שוב.

ב,א ואראה כי פשתה הרעה בארץ והנה אין מלך בישראל ותעלה צעקה אל השמים ויאמרו הבא לנו מלך כי אין מלך בארצנו ואראה כי תזדמן לי השעה ואתן בהם איש אשר יעשה בהם כבשלו ואתן שמו אביגדור.

ב,ב וישאלו אותי מלאכי השרת וכי למה קראת לו אביגדור? ואומר להם כי.. כאילו… אביו היה גדור או משהו כזה. ויבינו המלאכים כי נחה עליי הרוח ויצחקו עד מאוד וירגיז אותי צחוקו של עמיאל ואוריד על ראשו את המחבת כי העלה את חרון אפי עד למקסימום.

ג,א ואראה כי עודני משועמם שוב ויכלו הרעיונות מן העולם ואקח שלושה כבלים של חשמל ארוכים ואכפיל ואשלש ואחבר אותם ביחד, שתי וערב האחד והשני, ויתמזגו אלה באלה ויהיו כרשת אשר על פני המים ואעביר את הרשת באדמה ובמים ובאוויר אשר על פני רקיע ואתן שמה – אינטרנט.

ג,ב ויהי ערב ויהי בוקר ואראה כי סתם האינטרנט ואין בו דבר אשר יעניין אותי, ואקח שלושה טון צלעות ואעשה מכל צלע כאישה הראשונה ואצלם אותה בצלם אלוהים ואפיץ ברשת ויראו בני האדם כי טוב ויצלמו אף הם. ואתן שם כדבר הזה ויהי שמו פורנו. ויהי ערב ויהי בוקר ובינתיים יש כל הזמן חומר חדש.